GINKGO BILOBA EXTRACT TĂNG CƯỜNG TUẦN HOÀN MÁU LÊN NÃO

GINKGO BILOBA EXTRACT TĂNG CƯỜNG TUẦN HOÀN MÁU LÊN NÃO

Số lượng tế bào não, tế bào thần kinh ở người trường thành chẳng những không tăng lên mà còn liên tục bị suy giảm theo thời gian, tuổi tác. Quá trình lão hóa này càng trầm trọng dưới tác động của môi trường ô nhiễm, chế độ dinh dưỡng...Xem tiếp